สรรพากรเตรียมเก็บภาษีซื้อขายแอพพลิเคชั่น

เห็นข่าวนี้แล้วแอดมินแอบปวดใจเล็กน้อยเพราะว่าตัวเองก็ทำแอพพลิเคชั่นบนมือถือเช่นกัน ตอนนี้จะโดนเรียกเก็บภาษีอีกแล้วหรือนี่ *-* รีดกันทุกด้านจริงจังนะครับ

กรมสรรพากรเล็งเก็บภาษีผู้ให้บริการอัพโหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเพราะมีมูลค่าการตลาดสูงและแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก

นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากนวัตกรรมการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มอบหมายให้สำนักแผนภาษีไปศึกษาถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับ ธุรกิจการอัพโหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพราะกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าการตลาดสูงและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมากใน อนาคต  จึงเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการขยายฐานการจัดเก็บภาษี  เพราะเมื่อประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 กรมจัดเก็บรายได้ภาษี ทั้งกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตจะมีบทบาทน้อยลงในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ ขณะที่กรมสรรพากรต้องเพิ่มบทบาทและเป็นองค์กรหลักหารายได้เข้ารัฐในรูปแบบ ใหม่ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

ด้านนายพีรพัฒน์ โปษยานนท์ ที่ปรึกษาด้านภาษี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส ประเทศไทย เปิดเผยว่า การชำระเงินจากการซื้อขายแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตในขณะนี้จะ หักผ่านระบบธนาคาร หรือหักจากบัตรเครดิต ให้กับผู้ขายที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศ ให้ส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศที่เกิดธุรกรรมซื้อขาย ดังนั้นเห็นว่าการเก็บภาษีดังกล่าวคงทำได้ยาก เนื่องจากต้องประเมินมูลค่าการดาวน์โหลด จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางเข้ามาดู และหากรัฐจะทำจริงต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ.

สำหรับธุรกิจการให้บริการแอพพลิเคชั่น เป็นแนวทางการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ จากการซื้อขายสินค้ารูปแบบหนึ่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ยังไม่ได้มีการแสดงรายการเสียภาษีอย่างถูกต้อง จึงต้องพิจารณาดูว่าธุรกิจดังกล่าว มีการเสียภาษีรูปแบบใดได้บ้าง เพราะผู้ให้บริการส่วนใหญ่จดทะเบียนในต่างประเทศ จึงต้องหยิบประเด็นดังกล่าวไปหารือในเวทีประชุมนานาชาติเพราะในสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดเก็บภาษีธุรกิจดังกล่าวแล้ว จึงศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

About Author

บล็อกเกอร์ที่มีความสนใจในศิลปะการต่อสู้และเทคโนโลยี

Leave A Reply