วิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงิน5000 เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับผู้อยู่นอกระบบประกันสังคม

วิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงิน5000 เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับผู้อยู่นอกระบบประกันสังคม

ขั้นตอน และ วิธีการลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อรับเงินเยียวยาจากรัฐเนื่องจากเหตุการณ์ โควิด เป็นจำนวนเงิน 5000 บาท 3 เดือน สำหรับผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม