Tag: บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

ฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย เปิดตัว INSTAX SQUARE SQ40

“INSTAX SQUARE SQ40 (SQ40)” กล้องน้องใหม่สวยคลาสสิกจากตระกูล INSTAX ที่รองรับฟิล์ม Square ชวนให้ทุกคนมาแชะและแชร์ความสุขด้วยกล้องอินสแตนท์ที่สร้างภาพสวย ๆ

Read More »
Scroll to Top