Tag: เบโค

Beko แชร์เทคนิคผ้าสะอาดปลอดฝุ่น ปลอดโรค ฝ่าภัยสุขภาพในวันที่อากาศแปรปรวน

สภาพอากาศและความชื้นจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งเสริมให้ละอองฝอยเชื้อโรคสามารถอยู่ในอากาศได้นานขึ้น จึงเพิ่มโอกาสการสัมผัสเชื้อและเกิดการแพร่ระบาดได้ง่าย

Read More »
Scroll to Top