BEST SOFTWARE (เบสท์ ซอฟต์แวร์) บริการโซลูชันดิจิทัลแบบครบวงจร ผู้ช่วยการขายออนไลน์ยุคใหม่

ในยุคที่คนไทยกว่า 83.6% เลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ จนได้ตำแหน่ง “ช้อปปิ้งออนไลน์เก่ง ติดอันดับ 3 ของโลก” (จากสถิติของ We Are Social) อาชีพค้าขายออนไลน์เลยบูมต่อเนื่องไม่มีพัก ยิ่งการขายแบบไลฟ์สดเป็นช่องทางที่ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าได้อย่างดี