Tag: Calldi

ครั้งแรกของเมืองไทย! Calldi แอปพลิเคชันวิเคราะห์นิสัยจากเบอร์โทรศัพท์มือถือ ฟีเจอร์ใหม่คู่ใจสายธุรกิจ

Calldi Company Limited สตาร์ทอัพด้านไอทีน้องใหม่ของเมืองไทย แนะนำ Calldi (คอลดิ) แอปพลิเคชันวิเคราะห์อุปนิสัยและบุคลิกภาพจากเบอร์มือถือ

Read More »
Scroll to Top