Tag: Redmi A3

เสียวหมี่วางจำหน่าย Redmi A3 สมาร์ทโฟนราคาสบายกระเป๋าที่โดดเด่นในทุกสัมผัส ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,699 บาท

เสียวหมี่ ประเทศไทย วางจำหน่าย Redmi A3 สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากกลุ่มสมาร์ทโฟน Redmi รุ่นเริ่มต้น ในราคา 2,699 บาท

Read More »
Scroll to Top