Tag: Xiaomi 14

เสียวหมี่เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง ‘Xiaomi 14 Series’ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมประกาศวางจำหน่าย Xiaomi Watch 2, Xiaomi Watch S3 และ Xiaomi Smart Band 8 Pro

เสียวหมี่เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง ‘Xiaomi 14 Series’ พร้อมประกาศวางจำหน่าย Xiaomi Watch 2, Xiaomi Watch S3 และ Xiaomi Smart Band 8 Pro

Read More »
Scroll to Top