เสียวหมี่ ประเทศไทย จับมือ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดคลาสบรรยายให้ความรู้เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ พร้อมจัดการประกวดถ่ายภาพชิงรางวัลผ่านโครงการ “Xiaomi Imagery Award 2023”

Spread the love

 

เสียวหมี่ ประเทศไทย ในฐานะผู้นำทางเทคโนโลยีระดับโลก จับมือร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษา โดยจัดคลาสบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ พร้อมจัดการประกวดถ่ายภาพชิงรางวัลผ่านโครงการ “Xiaomi Imagery Award 2023”

มร. อเล็กซ์ ถัง ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียวหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล และผู้จัดการ เสียวหมี่ ประเทศไทย กล่าวว่า “เสียวหมี่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาของเยาวชน เราจึงเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยในปีนี้เสียวหมี่ ประเทศไทย ได้จับมือกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมทักษะและเทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Leica Camera Thailand มาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายให้ความรู้พร้อมแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทาน นอกจากนี้เสียวหมี่ยังประกาศจัดการประกวดภาพถ่ายผ่านโครงการ “Xiaomi Imagery Award 2023” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในด้านการถ่ายภาพอีกด้วย”

ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา กล่าวว่า“ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของเสียวหมี่ ประเทศไทย ในการส่งเสริมความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษ การที่เสียวหมี่เข้ามาให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในสายงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่จะต้องนำทักษะนี้ไปใช้ในอนาคตการทำงานต่อไปอย่างแน่นอน และยังถือเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้กับนักศึกษาได้สามารถนำไปปรับใช้ในด้านต่างๆ ได้อีกมากมาย”

Follow us

Scroll to Top